divendres, 19 d’abril de 2013

Metrologia i normalització


Les unitats del Sistema Internacional
En el SI es distingeixen dues classes d’unitats: les unitats bàsiques i les unitats derivades.

Els estats estableixen, per via legislativa, les regles referents a la utilització d’unitats en l’àmbit nacional, ja sigui de manera general, o bé únicament en certs camps com el comerç, la salut, la seguretat pública o l’ensenyament.
www.cem.es

Averroes. Web amb un document molt esquemàtic sobre magnituds i unitats. Conté també una llista de les unitats desaconsellades en el SI.
www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/d_tecnologia/LIBRO/pdf/apendice.pdf
Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC. Document sobre les magnituds i les unitats del SI.
www.em.upc.edu/docencia/estudis_grau/etseib/teoria_maquines/fascicles-i-normes/tmunitats.pdf

Universidad del País Basc. Pàgina web que explica les regles d’expressió d’una mesura i les estimacions corresponents dels errors.
www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/medidas/medidas.htm

Pàgina web sobre el mesurament, les magnituds, els instruments, les normes i els tipus d’errors.


Wikipèdia. Classificació detallada dels instruments de mesura en funció de la magnitud que han de mesurar.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aparell_de_mesura

Pàgina web que descriu el principi de funcionament del nònius i el càlcul de l’apreciació dels nònius de 10, 20 i 50 divisions.
http://es.wikipedia.org/wiki/Vernier#Principio_de_funcionamiento


PCE i altres. Pàgina web de l’empresa PCE amb un ampli catàleg d’equips de mesura per al sector industrial i professional.
www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm

www.unceta.es/webs/PcatalogoMitutoyo.htm

CDX. Pàgina que conté una demostració pas a pas del mètode correcte de mesura usant un
micròmetre d’exteriors.
www.cdxetextbook.com
 http://www.cdxetextbook.com/toolsEquip/hpt/measuring/micromtr.html
http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/Micrometer/Flash/MicSimulation.html


ISO. Pàgina web principal de l’Organisme Internacional d’Estandarització (ISO) que conté un catàleg de productes amb prop de 16 500 normes internacionals d’una àmplia varietat de matèries, tenint en compte que cada any s’hi publiquen 1 250 normes noves.
www.iso.org/iso/home.htm

AENOR Pàgina web principal de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació.
www.aenor.es

Les toleràncies dimensionals
http://www.gig.etsii.upm.es/gigcom/temas_di2/dimensionales/default.html


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada