divendres, 26 d’abril de 2013

Indústries química i tèxtil

RETSCH. Pàgina web de l’empresa ,fabricant de productes de trituració i mòlta en l’àmbit del laboratori


Mètodes físics de separació de substàncies. www.sinorg.uji.es

Caperva Química, SL, empresa dedicada a la venda d’equips, installacionsi maquinària per a processos d’agitació, fi ltració, evaporació, mescla, centrifugació,reacció, micronització, mòlta i aïllament, per a la indústria de processos en general (química, petroquímica, química fi na, farmacèutica, biofuels, alimentació, mineria, etc.) i mèdica.
www.caperva.com/index.php?case=procesos

El mètode de centrifugació.

El mètode de filtració consisteix a separar un sòlid suspès en un líquid, en fer-lo passar a través d’un medi porós, que es coneix com a fi ltre.

El rincón de la ciencia que conté diversos experiments i pràctiques d’àmbits diferents que es poden fer de manera molt senzilla.Hi ha exemples de pràctiques de separació de substàncies i de preparació de reaccions
químiques.
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Practica/practica.html

Els reactors químics.Apunts sobre què són i com es classifiquen
www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_quimica/reactorquimico/default.asp

Les reaccions químiques i els diferents tipus de reactors que hi ha.
www.sc.ehu.es/iawfemaf/archivos/princip.htm

Informació sobre envasament i etiquetatge

El tèxtil recorregut sobre els tipus de fibres, teixits, la filatura i els acabats.
www.xtec.net/~mvillal3/index.htm
El procés tèxtil, les fibres, els fils, el disseny i la confecció.
www.xtec.cat/~jdot/textil/index.htm
L’estudi del tèxtilwww.bellera.org/alum/aavila/index.htm
La llana, el teixit intel·ligent www.mnactec.cat/expo/la_fabrica_textil.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada