dissabte, 27 d’abril de 2013


L’organització industrial

La pel·lícula és una sàtira genial de la societat industrial del principi de segle XX que va modernitzar els sistemes productius amb el cost de suposar una alienació de l’individu per a milions de treballadors.

La cadena de fabricació ,exemple de la fabricació flexible amb robots.Analitzarem conceptes com ara la programació i les unitats de transferència, i estudiarem els diferents llocs de treball que configuren una cadena de fabricació.

Les eines de disseny i fabricació assistides per ordinador. A partir de la gestió de producció i de qualitat ens introdueix en la fabricació assistida per ordinador. Veurem com la tecnologia s’ha incorporat al món de la producció com a nova eina productiva i com a suport tècnic del disseny. Estudiarem conceptes com ara programació, codificació numèrica i tot el ventall nou de mots clau derivat d’aquesta unió.


Infomipyme. Pàgina web on s’explica amb detall el procediment i les regles bàsiques de l’aplicació del mètode de pluja d’idees o brainstorming.
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offl ine/Empresarios/Brainstorming.htm

UAM. Presentació de les característiques dels sistemes MRP de control i de gestió de la producció i dels inventaris que descriu els avantatges i els requisits d’implantació d’aquest                            
www.uam.es/personal_pdi/economicas/ybueno/quimica.htm

Monografies. Pàgina web amb apunts detallats sobre els diferents sistemes de planifi cació i control de la producció.
www.monografias.com/trabajos20/control-produccion/control-produccion.shtml


UAM. Presentació de les característiques del mètode JIT de control i de gestió de la producció i dels inventaris que analitza les possibilitats d’implantació i les causes possibles de la lentitud en el procés d’implantació d’aquest mètode a Espanya.
www.uam.es/personal_pdi/economicas/ybueno/quimica.htm

Asociación española para la calidad. Pàgina web amb una explicació molt clara i senzilla de com funciona el mètode JIT, amb un exemple d’aplicació molt il·lustratiu.
www.aec.es/fondodoc/justintime.pdf

Microsoft Office Project és una de les aplicacions informàtiques de gestió de projectes. Dues de les eines més útils que incorpora aquest programa són la realització de diagrames de Gantt i de Pert.
http://office.microsoft.com/es-es/project/default.aspx

La gestió de producció. Juntament amb la gestió de qualitat, el vídeo ens presenta la gestió de producció com un element clau dins un procés de fabricació. Així, veurem com es fa un control de producció,sota quins condicionants es pot trobar una fabricació industrial i quines poden ser les aportacions de l’ordinador en aquest camp de gestió productiva.
La unitat de transferència. En aquest vídeo s’analitzen les unitats de transferència en una cadena de fabricació fl exible. S’estudia la programació, les gestions de control de producció i de qualitat i els diferents llocs de treball d’aquesta cadena.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada